Samarbete

Min vision är personligt engagemang i varje individuellt uppdrag och deltagande i processen från början till slut. Alltså från problemformulering i ditt företag genom att hitta rätt samarbetspartner till onboardingen och utvärderingen av samarbetet. Arbetskulturen på ditt företag är betydelsefull när du letar efter nya business partners. Jag är medveten om detta och därför är det viktigt att matcha inte bara medspelarens kompetenser utan även värderingar och ambitioner. Jag kommer att hitta den vidsträckta skala av lösningar som du behöver!

Här hittar du resultatet av mitt samarbete med Svensk-Polska Handelskammaren där jag är skribent och medlem.