Konsultation

En dags konsultation med AC Competency Based Method

Tidsplan: 9 - 15 med två kaffepauser och en timmes lunch
Plats: Jag kommer till ditt företag med allt arbetsmaterial
Vilka deltar? Alla ansvariga och berörda medarbetare i projektet
Vad händer under dagen?

  1. Alla som deltar i workshopen får på förhand några frågor att fundera på innan de kommer till workshopen. I syfte att samtliga deltagare skall ha påbörjat tankeprocessen och på så sätt maximalt utnyttja den gemensamma tiden. Resultatet av detta är tänkt skall leda till att workshopen så konstruktivt och heltäckande som möjligt formulerar företagets behov och mål bakom projektet.
  2. Ni får en kortfattad presentation om Polens ekonomiska, sociala och politiska situation. Därefter följer hur ert företag påverkas av dessa strukturer och hur vi kan tillsammans arbeta för att tillgodose ert behov och mål utifrån de polska IT företags förutsättningarna.
  3. Jag berättar om min arbetsmetod: AC Competency Based Method. För att möta ert företags behov av IT samarbete krävs en sökning som kan ringa in just de kompetenser som ni efterfrågar.
  4. Nu knyts ovan delar samman. Tillsammans med kunskapen om ert företags behov och mål i Polen formulerar vi nu projektets grunder. Vi går igenom allt, från startläge till slutmålet, som ditt företag behöver för att kunna - med min hjälp - effektivt genomföra projektet. Oavsett om det är en storslagen satsning på att organisera ditt företags samarbete med den polska software leverantören eller om det är ett månadslång projekt.

Efter denna genomgången är det dags för lunch.

  • Under lunchrasten sammanfattar jag all information som hittills framkommit under workshopen och återberättar allt, så att alla är säkra att vi uppfattat varandra rätt.
  • Därefter informerar jag om att detta är första steget i AC Competency Based Method och att ni inom en veckas tid kommer att få en sammanfattning om vilka behov och mål vi identifierat för ditt företags projekt och vilka potentiella lösningar jag kan erbjuda.

Pris: 9975 sek plus moms.

Nästa steg i AC Competency Based Methods processen är att vi påbörjar ett samarbete för att realisera de lösningar vi identifierat utefter ert företags behov.