Bez kategorii

CSR – corporate social responsibility i polska företag

De flesta vet vad CSR – corporate social responsibility är, eller hur? Men vet du hur gick det till med CSR förr och hur går det idag?

CSR är företagets ansvar i samhället. Detta innebär ett företags vision om sin ansvarsfulla handling i den hållbara utvecklingen. Alltså hur de vill bidra till en social och ekonomisk utveckling genom att utföra förebyggande arbete för att minska fattigdomen och korruption, skapa bättre arbetsvillkor och ökad välstånd för att skapa ett bättre liv för människor. CSR sträcker sig över alla områden runt arbetaren och det är det ansvar som tas utöver det som lagen kräver som alltså CSR innefattar. CSR syftar även till att motverka diskriminering och tvång, eftersom alla ska få chansen till ett bra liv med välstånd och bra miljö. Så ser man på CSR idag.

Men innan dess? Milton Friedman är en av CSR´s den mest kända vedersakare och stod på andra sidan av barrikaden. Han var verksam på 70-talet som professor i ekonomi och blev även Nobelpristagare för sina texter. På denna tiden experimenterade man mest med CSR. Synen på CSR var som “ett spel för gallerian” och inte riktigt ansvar. Enligt honom gav CSR möjligheten för företagare att briljera i sällskapet och han menade på att det enda sociala ansvar företaget har är effektiv användning av företagets resurser för att öka företagets vinst. Men det skulle vara “fair play game”. Friedman skapade ett uttryck “The business of business is business”.

Milton Friedman skrev även: “there is one and only one social responsibility of business–to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud”. Han tyckte att “renodlad” business är etisk, eftersom den är drivkraften för framgång, utveckling, civilisation, kultur, forskning och mellanmänskliga kooperationer.

Men det riktiga, allvarliga miljösynen började 1962 med Rachel Carsons Tyst vår. Denna boken fick otrolig respons och inspirerade politiker, forskare och miljöaktivister. En ny era började. Idag, nästan 60 år efter genomslaget, kan man säga att företagets ansvar i samhället är en naturlig konsekvens till all kamp mot förstöringen av naturresurser.Varför organisationer borde ta ett socialt ansvar? Jo, för hållbarhet och hållbar utveckling! Tidigare har hållbarhet definieras som uthållighet och människans förmåga att stå ut med vissa omständigheter på ett visst område, alltså socio-ekologiskt utsatthet. Till exempel klimatförändringar till följd av utrotade djur och människans kamp för matförsörjningen (alltså tillgången till mat och ren vatten).

I dag är det obegripligt för oss i Sverige att det i slutet av 1800-talen avverkades stora delar av skog i konsekvensen till den snabba industriella och urbana utvecklingen, som krävde otroliga mängder av timmer som energikälla eller råmaterial. Nordiska länder byggde en bra ekonomisk position bland annat tack vare sina naturresurserna.

Tidigare har Polen förknippats med dåliga arbetsförhållanden och bristande miljöarbete, men dagens CSR-arbete i Polen ser annorlunda ut. Forskning visar att den största utmaningen för polsk business är miljöfrågor. De flesta, hela 77 procent av medelstora företag anser att aktivt CSR-arbete påverkar deras ekonomiska resultat positivt. Bland organisationer som jobbar med samhällsfrågor i Polen är hälften av VD eller styrelse medlemmar engagerade i CSR. Cirka vartannat stort- och medelstort företag startar numera ett systematisk arbete med företagets ansvar i samhället. I och med denna positiva utveckling av CSR-arbete på den polska arbetsmarknaden har synen förändrats och den hållbara utvecklingen tagit ett stort steg framåt. Detta innebär även att din etablering i Polen ses ur ett nytt ljus, där ditt arbete med att bidra till ett hållbart arbetsliv istället framhålls. Proaktivt CSR – arbete innebär värdeskapande innovationer och förbättringar för företaget och det tycker polska företag också. Hållbar utveckling är sammansvetsad med innovationer för företaget, och det är i ljuset av CSR arbete. Circular economy och cleaner production är en av konsekvenserna för strävan efter hållbarhet. Ekonomisk omvandling är en process som pågår i Polen fortfarande och det finns en otrolig potential där.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *