Arbetsanalys

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Vad är en arbetsanalys och för vem är den viktig och/eller relevant? Arbetsanalys är ett förarbete som jag gör innan rekryteringsprocessen kommer igång. I arbetsanalysen kan jag använda mig av olika tekniker, så som: – CIT (Critical Incident Technique) handlar om att samla in väsentlig information om ett beteende i en särskild situation. När man […]

Omvänd skattskyldighet

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som är skattskyldig. Omvänd skattskyldighet gäller i fall när man är en beskattningsbar person (företagare) och när man köper en tjänst eller vara från utlandet. För varor från en säljare som är registrerad i ett annat EU-land finns det ett gränsvärde på 90 000 kronor för […]

6 fällor vid bedömningen av den potentiella kandidaten

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Dagligen i olika jobbsammanhang gör vi en bedömning av andra personer. Beslutsfattare, rekryterare, chefer, lärare. Alla människor som kommer i kontakt med andra bedömer. Och då kan bedömningen förfalskas och förvridas. Det händer eftersom alla upplever känslor och påverkats av omedvetna mekanismer. Därför är det jättesvårt att behålla objektivismen. Nedanför beskriver jag dessa psykologiska mekanismer […]