Bez kategorii

Arbetsanalys

Vad är en arbetsanalys och för vem är den viktig och/eller relevant? Arbetsanalys är ett förarbete som jag gör innan rekryteringsprocessen kommer igång. I arbetsanalysen kan jag använda mig av olika tekniker, så som:

CIT (Critical Incident Technique) handlar om att samla in väsentlig information om ett beteende i en särskild situation. När man jobbar med CIT intervjuar man kandidater utifrån en frågemall och frågorna ställts utifrån en kompetens i taget. Resultatet omsätts till en bedömningsskala som man ansluter till kravprofilen. På det sättet får jag fram en perfekt kandidat just för ditt företags behov.

RGT (Repetory Grid Technique) är en teknik som ligger till grund för vilka frågor som dyker upp på själva jobbintervjun. RTG innebär kartläggning av kandidaternas beteendemönster, innehåll, komplexitet och homogenitet samt hur beteendeexempel skiljer sig åt mellan olika kandidater.

Arbetsanalysen kan även delas in i arbets-, innehålls- och attributsfokus. Inom arbetsfokus tittar jag på arbetsuppgifterna som är gällande för tjänsten, inom innehållsfokus ser jag till de specifika handlingarna som behövs just för den specifika tjänsten och inom attributfokus tittar jag på de personliga egenskaper som behövs i arbetet.

Jag konstruerar alltid en tydlig kravprofil som baseras på den information som framkommit i arbetsanalysen, vilket även ger underlag för befattningsbeskrivningen. I kravprofilen står det beskrivet vad man behöver kunna för att klara av att utföra de arbetsuppgifter som finns skildrade i befattningsbeskrivningen. Alla kompetenser som är kopplade till en specifik befattning behöver definieras tydligt. Det finns forskning som belägger att det är lönsamt att avsätta tid för att utforma kravprofiler adekvat. Det minskar risken för en kostsam felrekrytering.

Syftet med arbetsanalysen är således att ta fram ramen för tjänsten, vilka villkor som blir gällande för tjänsten som ditt företag behöver samt vilka krav som föreligger. Detta gör att arbetsanalys blir användbar både för dig som arbetsgivare men även för dina arbetstagare. Då du säkerställer att den rekryterade verkligen möter arbetsplatsens behov och kan på så sätt även uppfylla dina förväntningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *