Bez kategorii

3 problem som företag tampas med i Sverige

I denna text presenterar jag de tre huvudproblemen som företag ofta möter i din situation med dina intressen och ditt behov. Och då menar jag svenska företag som handskas med ganska liknande problem:

  1. Det första problemet är de höga IT-kostnaderna som finns i Sverige.

IT-kostnader utgör en onödigt stor del av svenska företags utgifter. Ofta innebär IT en konstant och ofrånkomlig internkostnad som troligtvis i och med den ökade digitaliseringen kommer att bli en allt större post. Du har säkert upplevd många gånger att ni i ert företag försökt minska denna post i resultaträkningen, men utan större framgång?

Olika viljor angående hur stor plats IT skall få uppta av budgeten kan leda till meningsskiljaktigheter som ändrar diskussionens riktning från syftet med IT till kostnaden av IT. Tänk er möjligheten att ha ett alternativ till, som inte belastar er budget i samma utsträckning och samtidigt erbjuder utvecklingspotential. Då kan ni fokusera på att jämföra effekten av IT mot kostnaden istället för att fokusera på att IT bara är en konstant och ofrånkomlig utgift.

Ett annat IT-relaterat problem som genererar onödiga kostnader är en spretig applikationsportfölj. Alltså att företaget betalar för överlappande IT-funktioner, vilket innebär att ni betalar för flera olika system som ett system skulle kunna hantera.

Sist men inte minst, man bör fråga sig vad IT systemet kommer att kosta i framtiden. Allt för ofta räknar beslutsfattare endast på grundinvesteringen, men IT kräver underhåll vilket också bär med ökade kostnader.

Om ni då bestämmer er för att outsourca IT verksamheten till Polen i samband med AC Competency Based Method, så kommer jag att hjälpa er att möta dessa problem och nå lyckade mindre kostsamma lösningar. Med hjälp utav min AC Competency Based Method kan vi analysera ditt företags IT-behov och systematisera IT-verksamheten. Då får ni möjligheten att jämföra effekten av IT mot kostnaden, samla er applikationsportfölj och nå smidigare lösningar samt ha möjligheten att uppdatera era IT-system och följa marknadens krav på utveckling utan att få för stora underhållskostnader.

  1. Det andra problemet är att arbetskraften är relativt dyr i Sverige i jämförelse mot Polen.

Sverige befinner sig i topp vad gäller arbetskraftskostnader. Svenskt Näringsliv informerar att “Sammantaget är de svenska arbetskraftskostnaderna cirka 30 procent högre än genomsnittet för de femton gamla EU-länderna. Om arbetskraftskostnaderna tillåts skena iväg ytterligare under innevarande avtalsrörelse är risken stor att den påbörjade sysselsättningsuppgången bryts tvärt”.

För dyra hantverkare eller brist på utbildade specialister dämpar företagets utveckling. Hur många gånger fick ni vänta orimligt länge på en specialist och dennes konsultation?

Att etablera filial i Polen eller ge ett polskt företag i uppdrag att genomföra ett projekt åt er är ett bra sätt att slippa dessa bekymmer. Varför ditt företag ska anlita just ACRecruitment? Jo, för att jag jobbar med mitt resultatinriktade AC Competency Based Method och det kommer att lösa dina problem med den relativt dyra arbetskraften.

  1. Det tredje problemet är ökänt höga skatter i Sverige.

Det är inget nytt för dig att Sverige har mer än dubbelt så hög skatt på företagande som genomsnittet i EU när man väger samman bolagsskatten, skatten på utdelning och reavinst samt förmögenhetsskatten.

Enligt Svenskt Näringsliv företagarskatterna sänks utomlands. En rad länder i Europa är på väg att sänka skatterna på företag och företagande och Polen planerar att gå från 30 procent till 22 procent.

Med min AC Competency Based Method  har ni möjlighet att tryggt och systematiskt ta del utav det företagsvänliga klimatet i Polen. Ditt företag behöver mig och ACRecruitment eftersom jag kan ge dig råd om polsk skattelagstiftning och även vilka fördelar en etablering skulle innebära just för ditt företag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *