AC Competency Based Method

  1. Förarbete – i detta steg  identifierar jag ditt företags behov och du får en kartläggning av dessa i kombinationen med potentiella lösningar.
  2. Sökprocess – baserad på förarbetet  beslutar vi tillsammans om passande urvalsmetoder. Vilka de blir beror på vad som är lämpligt, kostnadseffektivt och vilka specifika faktorer som möter just för ditt företags behov.
  3. Information till de sökandedå formulerar jag tjänsten utifrån ditt företags behov (givetvis efter ert godkännande) och utannonserar den.
  4. Insamling av data och bedömning – jag använder mig av tidigare valda urvalsmetoder som vi kom överens om i steg 2, dvs genom personliga intervjuer eller/och lämpliga tester.  Jag sammanställer och analyserar sedan den data som framkommit och tar fram lämpliga kandidater.
  5. Utvärdering och beslut utifrån det underlag du fått av mig, dvs sammanfattningen av adekvata kandidater, väljer du den rätta kandidaten/medarbetaren.
  6. Introduktion – här ser jag till att det finns goda förutsättningar för en bra introduktionsprocess. Där den nyanställde kandidaten/ medarbetaren får en bra start på arbetsplatsen. Jag följer hela introduktionsprocessen och är tillgänglig även om oväntade händelser skulle förekomma.
  7. Uppföljning – av både själva rekryteringsprocessen och hur det går för den nyanställde kandidaten/ medarbetaren. Uppföljningen avrundar samarbetet gällande denna kandidats/medarbetares rekrytering.

Hur jag arbetar

Jag hittar dina potentiella anställda

Jag genomför adekvata rekryteringsprocesser

Hittar, kontaktar och filtrerar idealkandidater.

Du väljer dina medarbetare

Utifrån de träffsäkra kandidater som jag presenterar för dig väljer du dina medarbetare.

Hur kan jag hjälpa dig?

Vad har du för önskemål?

Hitta en samarbetspartner i Polen?

Hitta en medarbetare i Polen?

Vad som utmärker mig?

Arbetslivserfarenhet

Jag har jobbat inom olika organisationer med olika befattningar både i Sverige och i Polen.

Utbildning

Jag har kandidatexamen i arbetsvetenskap från högskolan i Borås.

Kontakter

Ett stort nätverk i Polen.

Flexiblilitet

Kreativitet, kompetens som rekryterare och öppna sinnen!

års utbildning inom arbetsvetenskap
3
yrken jag har jobbat inom
5
års balettkarriär
8
år som bibliotekarie
5

ACRecruitment är en rekryteringsbyrå specialiserad på att hitta personal åt företag som planerar starta verksamhet i Polen eller som redan är etablerade på arbetsmarknaden i landet. Jag har både kompetens och kunskap samt arbetslivserfarenhet.

Fyll i formuläret.

Jag ska kontakta dig alldeles strax!