AC Competency Based Method

  1. Förarbete – i detta steg identifierar jag ditt företags behov och du får en kartläggning av dessa i kombinationen med potentiella lösningar.
  2. Sökprocess – baserad på förarbetet beslutar vi tillsammans om passande urvalsmetoder. Vilka de blir beror på vad som är lämpligt, kostnadseffektivt och vilka specifika faktorer som möter just för ditt företags behov.
  3. Information till dina potentiella kunder – då formulerar jag tjänsten utifrån ditt företags behov och utannonserar den.
  4. Insamling av data och bedömning – jag använder mig av tidigare valda urvalsmetoder som vi kom överens om i steg två. Jag sammanställer och analyserar sedan den data som framkommit och tar fram potentiella kunder.
  5. Utvärdering och beslut – utifrån det underlag du fått av mig väljer du den bästa kunden.
  6. Onboarding – här ser jag till att det finns goda förutsättningar för en bra introduktionsprocess för båda parter. Jag följer hela introduktionsprocessen och är tillgänglig även om oväntade händelser skulle förekomma.
  7. Uppföljning – av själva processen och hur det går för er i ert samarbete. Utvärdering avrundar samarbetet och ger bra grunder för eventuell fortsättning.

Hur jag arbetar

Jag analyserar ditt företags behov och hittar potentiella kunder till er.

Jag genomför adekvata sökningsprocesser.

Hittar och filtrerar potentiella kunder.

Du väljer den rätta kunden, jag utvärderar processen och så avslutar vi samarbete för denna gången.

Hur kan jag hjälpa dig?

Vad har du för önskemål?

Hej! Mitt namn är Agata. Jag älskar det skandinaviska havslandskapet och vilda Karpaterna.
Min mission är att bygga businessbroar mellan Sverige och Polen.

Vad som utmärker mig?

Arbetslivserfarenhet

Jag har jobbat inom olika organisationer med olika befattningar både i Sverige och i Polen.

Utbildning

Jag har kandidatexamen i arbetsvetenskap från högskolan i Borås.

Kontakter

Ett stort nätverk i Polen.

Flexiblilitet

Kreativitet, kompetens som konsult och öppna sinnen!

års utbildning inom arbetsvetenskap
3
yrken jag har jobbat inom
5
års balettkarriär
8
år som bibliotekarie
5

VARFÖR ACRECRUITMENT?

För att jag tycker om mitt jobb där jag hjälper företag att sammanföra behoven och lösningar. Min vision är att kombinera polska software leverantörer med svenska företag som lider på grund av höga IT kostnader.

Fyll i formuläret.

Jag ska kontakta dig alldeles strax!