Oferta

Statystyczne info o Sztokholmie

Krótkie info o mieście

Sztokholm (Stockholm) jest stolicą Szwecji i obejmuje gminę Sztokholm (Stockholms kommun) oraz część naokoło położonych sąsiednich komun i liczy powyżej 1,2 miliona mieszkańców. W samej sztokholmskiej komunie mieszka 829 400 osób. Symbolem miasta jest święty Eryk.
Sztokholm położony jest pomiędzy jeziorem Melar (Mälaren) oraz Morzem Bałtyckim (Östersjön) a centrum zbudowane jest na 14 wyspach. W środku centrum leży Stare miasto
(Gamla stan) które jest najstarszą częścią Sztokholmu z domami oraz ciasnymi zaułkami z okresu średniowiecza. Wokół Gamla stan położone są mniejsze wyspy, między innymi Helgeandsholmen na której leży gmach parlamentu (Riksdagshuset).

Historia Sztokholmu
Sztokholm założono w latach 1250 i szybko stał się ważnym miastem, a pod koniec XIV wieku został stolicą. Miasto leżało u zbiegu jeziora Mälaren i Morza Bałtyckiego i dlatego możni mieli kontrolę i możliwość zarządzania przepływającymi tam statkami z towarami. W XVII wieku w Sztokholmie umieszczono parlament, jak również inne państwowe instytucje i miasto szybko wzrastało. W czasie industrializacji w XIX wieku rozwój miasta znowu przyspieszył i w Sztokholmie powstało wiele nowych fabryk. Nastąpiła masowa migracja ludności ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy. W centrum miasta wysadzano w powietrze strome pagórki i budowano nowe drogi oraz duże domy. W połowie XX wieku śródmieście zmieniło swój wizerunek raz jeszcze, kiedy to zburzono wiele starych dzielnic a na ich miejsce postawiono nowe biurowce.

Fakty o biznesie w Sztokholmie
Poniższe informacje pochodzą z raportu opracowanego przez Invest Stockholm i bazują na danych z biura statystycznego (Statistiska centralbyrån), urzędu pracy (Arbetsförmedlingen), analiz wzrostu rynku (Tillväxtanalys), firmy Eurostat oraz zarządu transportu (Transportstyrelsen) oraz obejmują okres do roku 2016 włącznie.
Sztokholmski BRP czyli produkt regionalny brutto (bruttoregionprodukten) w przeliczeniu na mieszkańca jest jednym z najwyższych w Europie i jest aż 42 % wyższy w porównaniu ze średnią krajową. Z 276 regionów w Europie Sztokholm jest na 10 miejscu! BRP na każdego zatrudnionego mieszkańca jest 23 % wyższy niż średnia krajowa.
Dodatkowo warto zaznaczyć, że działalność w regionie sztokholmskim odpowiada za wysokość aż połowy BNP czyli szwedzkiego produktu krajowego brutto.
Branże które najbardziej przyczyniają się do wzrostu BRP to usługi dla firm (företagstjänster) – 170 miliardów koron szwedzkich, handel (handel) – 134 miliardy koron, produkcja i odzyskiwanie (tillverkning och utvinning) – 130 miliardów koron. Branże mające największy wzrost przez ostatnią dekadę to przemysł budowlany (byggindustri) – imponujące 100 %, usługi dla firm (företagstjänster) – 91 % oraz energia i środowisko (energi och miljö) – 86 %. Większość nowych firm startuje swoją działalność w regionie sztokholmskim (Stockholmsregionen), a co trzecia nowa firma powstaje w samym Sztokholmie.

Nowo powstałe firmy
Procentowa ilość nowopowstałych firm przypadająca na 1000 mieszkańców w regionie sztokholmskim jest wyższa niż średnia krajowa (rikssnittet) , tzn. 8,1 (region) w stosunku do 7,2 (kraj). W województwie sztokholmskim (Stockholms län) ta cyfra wynosi 10,2, a w samym mieście Sztokholm, aż 12,5 na 1000 mieszkańców. Przedsiębiorstwa w Sztokholmie przeciętnie zatrudniają więcej personelu w porównaniu do reszty kraju. Sektor szkolnictwa i edukacji (utbildning), sektor transportowy (transport) jak i służba zdrowia (vård och omsorg) mają największą ilość zatrudnionych przypadających na firmę w całym województwie.
Handel, usługi dla firm oraz usługi budowlane to główne obszary działań nowo powstających przedsiębiorstw. W regionie sztokholmskim podział wygląda następująco: obszar handlu (fizyczny oraz e-handel) stanowi 12 % nowo powstałych firm, usługi dla firm 11 % (szeroko pojęty wachlarz usług takich jak IT, księgowość, rekrutacja) oraz branża budowlana 10 %. Branże które rozwinęły się najprężniej przez ostatnie 6 lat to finanse i ubezpieczenia – aż o 54 % (finans och försäkring), służba zdrowia o 43 % (vård och omsorg) oraz usługi transportowe o 15 % (transport).
Gospodarka usługowa

Gospodarka usługowa zajmuje lwią część sztokholmskiej struktury branżowej i co piąta zatrudniona w województwie sztokholmskim osoba jest w branży usług dla firm jako konsekwencji sektora handlowego (np.: obsługa filara IT w sieci e-handlu) oraz w szkolnictwie.
I jeśli wiemy już że rynek usług dla firm jest największym sektorem usługowym w województwie sztokholmskim – blisko 315 tysięcy zatrudnionego personelu, po nim jest handel ze swoimi 210 tysiącami zatrudnionych, to tu należy zwrócić uwagę, że szkolnictwo jest tą branżą która rozwija się najszybciej. W 2016 roku zatrudniała 176 tysięcy osób. Również branża hotelowa i restauracyjna (hotell och restaurang) oraz branża energetyczna i ochrony środowiska (energi och miljö) zanotowały duże tempo wzrostu w okresie ostatnich 9 lat.

Kapitał zagraniczny w Sztokholmie
Gospodarka (näringsliv) w Sztokholmie jest pod wyraźnym wpływem międzynarodowego kapitału (utländsägda företag). Ilość osób zatrudnionych przez firmy zagraniczne dochodzi do 237 tysięcy w województwie. Jest to wyraźny wzrost o 40 % w stosunku do roku 2005, kiedy to liczba zatrudnionych w firmach z kapitałem zagranicznym wynosiła 160 tysięcy. Co piąta zatrudniona osoba w tym województwie pracuje w organizacji, która nie jest szwedzka, bo 17 tysięcy to liczba firm z kapitałem zagranicznym, co stanowi 65 % wszystkich zagranicznych firm obecnych w Szwecji.
Branże z relatywnie dużą częścią kapitału zagranicznego to branża energetyczna i ochrony środowiska, handel oraz finanse i ubezpieczenia. Najpotężniejsze branże z udziałem firm zagranicznych ze względu na ilość zatrudnionego personelu to sektor handlowy, usług dla firm oraz komunikacyjne.

Zatrudnienie w Sztokholmie
Ze wszystkich pracujących w Szwecji osób co czwarta (1,2 miliona) znajduje się w województwie sztokholmskim. Cały region odpowiada za zatrudnienie 46 % ludności w Szwecji (2,25 miliona). Rynek pracy w województwie sztokholmskim od dawna prężnie się rozwijał. Wzrost ilość miejsc pracy wzrósł od 2008 roku o 18 %, co odpowiada 185 tysiącom osób. W samym Sztokholmie (Stockholms stad) tendencja wzrostowa jest jeszcze większa: 22 % lub 94 tysiące osób. W regionie sztokholmskim zatrudnienie wzrosło o 237 400 osób, co oznacza, że region odpowiada za 59 % wzrostu zatrudnienia w całej Szwecji w okresie 2008-2016.
Sektor usługowy dominuje jeśli chodzi o ilość zatrudnionych osób. Branża ekonomiczna i usługi dla firm dają pracę największej ilości osób, potem jest służba zdrowia oraz handel. Wiele branż wzrosło (jeśli chodzi o ilość personelu) ponad 20 % od 2008 roku.
Ilość wolnych miejsc pracy w Sztokholmie wciąż wzrasta, zauważalny jest też fakt, że miasto przyciąga wykształconą kadrę do pracy. W regionie sztokholmskim 27 % personelu ma wykształcenie wyższe, w samym mieście jest to 38 %, a w województwie 32 %. Dla porównania, w całej Szwecji co czwarta osoba ma wykształcenie wyższe (2016).
Infrastruktura w Sztokholmie
Sztokholmski funkcjonalny region rynku pracy wciąż rośnie. Przez ostatnie lata możliwość dojeżdżania do pracy (arbetspendling) na dłuższych dystansach znacznie wzrosła dzięki szybkiemu rozwojowi infrastruktury i komunikacji. Codziennie ponad 100 tysięcy osób dojeżdża do pracy oraz do szkoły w Sztokholmie. Jednocześnie 6 tysięcy mieszkańców Sztokholmu dojeżdża do Uppsali, 1400 osób do Västerås oraz tysiąc do Eskilstuny.
Budownictwo mieszkaniowe rozwija się w dużym tempie. Ilość rozpoczętych budów osiągnęła zenit w 2016 w porównaniu do poprzednich 16 lat, ponieważ w całym regionie rozpoczęto budowę 32 400 mieszkań, a co czwarte mieszkanie buduje się w województwie sztokholmskim.
Osiem lotnisk regionu sztokholmskiego obsłużyło w 2016 roku blisko 30 milionów pasażerów. Z tego Stockholm Arlanda Airport odpowiada za 83 % pasażerów, Stockholm Bromma Airport za 8,4 % natomiast Stockholm Skavsta Airport 6, 8 %. Przez ostatnie 10 lat liczba pasażerów w regionie wzrosła o 39 %. Loty krajowe to 25 % ilości podróżujących, 65 % czyli 19,4 milionów to loty europejskie, a pozostałe 10 % to loty pozakontynentalne.
Źródła:
www.ne.se
www.stockholmsbusinessregion.se

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *