Oferta

Jak się pracuje w szwedzkiej firmie?

Praca w Szwecji to szacunek dla pracownika i jego pracy. Szwedzi wiedzą, że efektywność pracownika wynika z jego zaangażowania i możliwości podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych. W Szwecji pracownik ma być zadowolony i powinien mieć okazję do tego, by się rozwijać oraz móc harmonijnie godzić życie zawodowe z życiem prywatnym. Właśnie dlatego praca w szwedzkiej firmie oznacza dobre zarobki i szeroki wachlarz socjalny.

Szwedzkim zwyczajem jest fika czyli przerwa na kawę i małą przekąskę, która jest silnie zakorzeniona w szwedzkiej kulturze pracy i jest okazją do budowania relacji między pracownikami.

Równouprawnienie, słynne szwedzkie jämställdhet jest  niezbędnym elementem psychosocjalnego krajobrazu miejsca pracy. Jednakowa wartość kobiet i mężczyzn powoduje, że w firme ze szwedzkim zarządem nie odczuje się dyskryminacji z powodu płci. Szacunek szwedzkich firm do doświadczenia zawodowego  sprawia, że pracę znajdzie każdy człowiek, niezależnie od wieku. Szwedzkie prawo pracy (Arbetsrätt) i prawo o ochronie zatrudnienia (Lagen om Anställningsskydd) przewiduje równe prawa dla pełno- jak i niepełnosprawnych pracowników. Niepełnosprawność czy pochodzenie etniczne nie jest najmniejszą przeszkodą w otrzymaniu stanowiska. To co ma znaczenie to zawodowe umiejętności i kompetencje kandydata.

Rozwój osobisty personelu jest deklarowany przez pracodawców jako jeden z ważniejszych aspektów w budowaniu employer branding firmy. Również potwierdzenie jakości pracy oraz regularny feedback jako elementy zarządzania personelem składają się na to, co Szwedzi określają mianem “trivsel på arbetsplatsen” czyli “dobra atmosfera w miejscu pracy”.

Jak doszło do tego, że Szwecja osiągnęła tak wysoki poziom praw dla zatrudnionych pracowników? To efekt wywalczonego na początku XX wieku  “den svenska modellen” czyli szwedzkiego modelu pracy. To polityczna idea która powstała na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia jako kompromis pomiędzy rozwijającym się ”krwiożerczym kapitalizmem” i reprezentującymi go, nastawionymi na ekonomiczny zysk kapitalistami a broniącymi ludności pracującej, socjaldemokratami i socjalliberałami. Reprezentanci socjalistów starali się osiągnąć jak największe wyrównanie szans między ludźmi na rynku pracy. To przyniosło efekt w postaci umowy podpisanej w 1938 roku i nazwanej Saltsjöbadsavtalet. Saltsjöbadsavtalet jest fenomenem na skalę światową, stanowiącą podwaliny do umów zatrudniania zgodnego z przywilejami wynegocjowanymi przez reprezentantów pracowników. Czyli innymi słowy, kompromis pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą.

O istocie i faktycznej wartości dziedziny zarządzania personelem świadczy również fakt, że Arbetsvetenskap” czyli z angielskiego Work Life Science to dziedzina akademicka i duży obszar badań naukowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *