Oferta

Czym jest i jak powstało CSR – corporate social responsibility

Większość ludzi dzisiaj wie, czym jest CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, czyż nie? Ale jak corporate social responsibility wyglądało dawniej, a jak wygląda teraz?

Dzisiaj CSR oznacza wizję odpowiedzialnego działania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. CSR przyczynia się do rozwoju społecznego i gospodarczego, podejmuje prewencyjne działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i korupcji oraz starania do stworzenia lepszych warunków pracy i zwiększenia dobrobytu dla lepszego życia ludzi, pracowników. CSR rozciąga się na wszystkie obszary wokół pracownika i jest to odpowiedzialność wykraczająca ponad to, czego wymagają paragrafy prawa.

A dawniej? Milton Friedman jest najsłynniejszym przeciwnikiem teorii CSR. To aktywny w latach 70 profesor ekonomii i laureat nagrody Nobla za swoje publikacje naukowe. W tamtym czasie eksperymentowano z CSR i postrzeganie to zjawisko jako działania “pod publiczkę” a nie prawdziwą odpowiedzialność społeczną. Friedman ukuł powiedzenie “The business of business is business” ponieważ według niego jedyną odpowiedzialnością firmy było efektywne wykorzystywanie jej zasobów w celu zwiększenia zysków firmy.

Friedman napisał również: “There is one and only one social responsibility of business–to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud”. Uważał, że biznes w czystej postaci jest etyczny, ponieważ jest siłą napędową dla postępu, rozwoju, cywilizacji, kultury, badań naukowych i współpracy interpersonalnej.

Jednak prawdziwa, poważna wizja dotycząca ochrony środowiska rozpoczęła się w 1962 roku wraz z ukazaniem się książki biolożki Rachel Carson pt. “Silent spring” która stworzyła podwaliny dla tego ruchu. Ta książka zainspirowała polityków , badaczy i ekologów. Rozpoczęła się nowa era. Dzisiaj, niemal 60 lat po tym mentalnym przełomie można powiedzieć, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest naturalna konsekwencja walki z niszczeniem naturalnych zasobów Ziemi. Dlaczego firmy muszą wziąć odpowiedzialność? Dlatego, że trwałość ( z ang. sustainability) definiuje się jako wytrzymałość i zdolność człowieka do wytrwania na pewnych okolicznościach na określonym obszarze, czyli socjo-ekologiczny krytyczny punkt zero. Na przykład zmiany klimatu spowodowane ginącymi gatunkami zwierząt i zmniejszającym się (w niektórych rejonach świata) dostępem ludzi do wody pitnej i pożywienia.

Dzisiaj w Szwecji niepojęte jest, że pod koniec XIX wieku wycięto duże części lasów w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie szybko rozwijającego się przemysłu i urbanizacji, które wymagały ogromnych ilości drewna zarówno jako surowca, jak i źródła energii. Skandynawia zbudowała swoją potęgę gospodarczą częściowo dzięki zasobom naturalnym tych krajów. Jednak świadomi swojej niechlubnej historii Szwedzi z zapałem odrabiają pracę domową i praca z CSR jest stałym elementem rozwojowym większości firm, a zagadnienie hållbarhet i arbetslivet” czyli po angielsku “sustainability in work life” jest na stałe obecny jako przedmiot wykładowy na kierunkach ekonomicznych, HR-owskich czy socjologiczno-politologicznych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *