Oferta

Analiza stanowiska pracy

Czym jest analiza stanowiska pracy i dla kogo jest kluczowa? Analiza stanowiska pracy to praca wstępna którą przeprowadzam przed uruchomieniem procesu rekrutacyjnego. W analizie stanowiska pracy korzystam z różnych technik, takich jak

– CIT (Critical Incident Technique) traktuje o zbieraniu zasadniczych informacji o zachowaniu ludzi w szczególnych sytuacjach. Kiedy pracuję z CIT przeprowadzam wywiady z kandydatami na podstawie szablonu pytań, a pytania stawiane są pod kątem właściwości/kompetencji. Rezultat przekształca się w skalę klasyfikacyjną, którą się łączy z profilem wymagań. W ten sposób wydobywam perfekcyjnego kandydata, idealnego dla potrzeb twojej firmy.

– RGT (Repetory Grid Technique) to technika która jest kognitywną matrycą dla pytań wypływających podczas rozmowy o pracę. RGT analizuje wzorce zachowań kandydata, ich zawartość, kompleksowość i jednorodność, a efekty RGT różnicują kandydatów.

– Analizę stanowiska pracy można podzielić wg trzech ogniskowych: roboczą, zawartości i atrybutową. W roboczej przypatruję się zakresowi obowiązków na danym stanowisku, ogniskowa zawartości dotyczy konkretnych umiejętności tam przydatnych, atrybutowa natomiast, traktuje o koniecznych cechach osobowościowych.

Zawsze konstruuję wyraźny zestaw cech wymaganych, bazując na informacjach uzyskanych z analizy stanowiska pracy, a to z kolei daje podstawę do określenia zakresu obowiązków. W zestawieniu wymagań jest jasny komunikat o tym, co jest potrzebne żeby poradzić sobie z zadaniami roboczymi opisanymi w zakresie obowiązków. Wszystkie kompetencje potrzebne do konkretnego stanowiska są zdefiniowane. Badania naukowe potwierdzają, że poświęcenie środków na opracowanie adekwatnego zestawu wymagań jest opłacalne, bo zmniejsza ryzyko kosztownych błędnych rekrutacji.

Celem analizy stanowiska pracy jest więc stworzenie ram dla danej funkcji, obowiązujących w twojej firmie warunków, jak i zastawu obowiązków. To powoduje, że taka analiza jest użyteczna zarówno dla pracodawcy, jak i dla personelu, ponieważ masz pewność, że rekrutowany kandydat odpowiada na potrzeby miejsca pracy, a przez to spełnia twoje oczekiwania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *